viasna on patreon

МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ НА СЛУЖБЕ ТАТАЛІТАРЫЗМУ

2005 2005-06-08T10:00:00+0300 1970-01-01T03:00:00+0300 be Праваабарончы цэнтр «ВЯСНА» Праваабарончы цэнтр «ВЯСНА»
Праваабарончы цэнтр «ВЯСНА»

У Праваабарончы цэнтр “Вясна” патрапіў ліст Міністэрства адукацыі за подпісам міністра А.М. Радзькова, адрасаваны Упраўленьням адукацыі аблвыканкамаў і кіраўнікам установаў, якія забясьпечваюць атрыманьне вышэйшай і сярэдняй спецыяльнай адукацыі. Ліст “Аб мерах па недапушчэньні спробаў уцягненьня навучэнцаў і студэнтаў у супрацьпраўную дзейнасьць палітычнага кшталту” датаваны 23.05.2005 г. пад № 03-24/28-ДСП і ідзе з грыфам “Для службовага карыстаньня”.

Дадзены дакумент фатычна замацаваў ўжо існуючую практыку перасьледу студэнтаў па палітычных матывах, які адбываецца ў навучальных установах краіны на працягу апошніх некалькіх год. Ліст прапануе ўзмацніць ідэалагічна-выхаваўчую працу сярод студэнтаў і навучэнцаў сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў у мэтах “нейтралізацыі спробаў уцягненьня студэнтаў у супрацьпраўную дзейнасьць палітычнага кшталту”. Асаблівую занепакоенасьць выклікаюць яўна неканстытуцыйныя, парушаючыя правы чалавека, некаторыя пункты дадзенага ліста. Так, у прыватнасьці, прапануецца пашырыць практыку стварэньня ва ўстановах адукацыі саветаў і камісій па папярэджаньні супрацьпраўных і аддыктыўных паводзінаў навучэнцаў і студэнтаў, арганізаваць улік і індывідуальную працу з навучэнцамі і студэнтамі, схільнымі да зьдзяйсьненьня падобных дзеяньняў. Такім чынам, гэта азначае, што на асобны ўлік будуць ставіць грамадзкі і палітычна актыўную моладзь. Гэта, безумоўна, мае антыканстытуцыйны характар, пасягае на асноўныя правы і свабоды чалавека.
Настаўнікам і выкладчыкам ВНУ дадзеным лістом прапануецца “зрабіць усё магчымае, каб у студэнцкіх аудыторыях не было месца антыдзяржаўнай рыторыкі і крытыканцтва.”
Варта нагадаць, што у адпаведнасьці з арт. 33 Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь кожнаму гарантуецца свабода меркаваньняў, перакананьняў і свабоднае іх выражэньне. Ніхто ня можа быць прымушаны да выражэньня сваіх перакананьняў ці адмаўленьню ад іх. Акрамя таго арт. 34 Канстытуцыі Беларусі гарантуе кожнаму грамадзяніну краіны права на атрыманьне, захоўваньне і распаўсюд поўнай, даставернай і сваечасовай інфармацыі аб дзейнасьці дзяржаўных органаў, грамадзкіх аб’яднаньняў, аб палітычным, эканамічным, культурным і міжнародным жыцьці, стане акаляючага асяродку.
Дадзеным дакументам у ВНУ фаткычна ўводзіцца цэнзура. Гэта азначае, што ў навучальных установах можна будзе распаўсюджваць толькі ідэалагічна вывераную, “правільную” інфармацыю, што зноўку супярэчыць арт. 33 Канстытуцыі.
Дадзеным лістом на кіраўнікоў навучальных установаў ускладзена персанальная адказнасьць за факты ўдзелу студэнтаў і навучэнцаў у несанкцыянаваных мерапрыемствах, якія праводзяцца апазыцыйнымі арганізацыямі. Ім рэкамендавана адлічаць студэнтаў і навучэнцаў з ВНУ і навучальных устаноў. Трэба адзначыць, што ні Закон “Аб адукацыі”, ні палажэньні аб ВНУ і аб сярэдніх спецыяльных навучальных установах, зацьверджаныя Міністэрствам адукацыі не ўтрымліваюць такой падставы адлічэньня з ВНУ, як “удзел у несанкцыянаваных мерапрыемствах, правадзімых апазіцыяй”.

Старшыня Праваабрончага Цэнтру “Вясна” А. Бяляцкі лічыць, што такія меры, якія прапаноўвае міністр адукацыі А.Радзькоў непазьбежна прывядуць да ўстанаўленьня фашыстоўскіх, таталітарных парадкаў у вышэйшых навучальных установах. “За свае палітычныя погляды і грамадзянскую пазіцыю беларусаў выключалі з царскіх універсітэтаў, з польскіх гімназіяў і з савецкіх інстытутаў. Зараз іх будуць пазбаўляць права на вышэйшую адукацыю ў лукашэнкаўскай Беларусі. Гэта сорам і ганьба, ад якой сёньняшняму міністру адукацыі, а таксама непасрэдным выканальнікам гэтага ліста не адмыцца да самай сьмерці”.
Сябры Праваабарончага цэнтру “Вясна” заклікаюць выкладчыкаў і адміністрацыю ВНУ не выконваць гэты антыканстытуцыйны ліст міністэрства адукацыі, заставацца сапраўднымі інтэлігентамі і стаць у абарону правоў студэнтаў і навучэнцаў, незалежна ад іхніх палітычных поглядаў і перакананьняў.

Ніжэй мы прыводзім поўны тэкст дадзенага рэпрэсіўнага ліста Міністэрства адукацыі на мове арыгіналу:

Для служебного пользования экз.№
Управления образования облисполкомов
Комитет по образованию Мингорисполкома
Руководителям учреждений, обеспечивающих получение высшего и
среднего специального образования

О мерах, по недопущению попыток вовлечения учащихся и студентов в противоправную деятельность политического толка

В среде учащейся молодежи страны широкой поддержкой пользуется политика Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко. Позитивный общественный резонанс вызывают традиционные встречи с учащимися и студентами Главы государства, Министра образования, других должностных лиц страны. Для белорусской молодежи в целом характерны патриотическое сознание, ответственное поведение и законопослушание. На заботу и внимание, уважительное отношение со стороны руководства страны учащаяся молодежь отвечает инициативой и поддержкой, личным вкладом в реализацию общественно значимых программ и проектов, демонстрирует социальный оптимизм и политическую зрелость.
Вместе с тем, в последнее время зафиксированы отдельные случаи участия учащихся и студентов в несанкционированных акциях оппозиции. Особую тревогу вызывает присутствие на подобных мероприятиях несовершеннолетних учащихся, что подвергает их опасности быть втянутыми недобросовестными взрослыми в противостояние с силами охраны общественной безопасности и порядка страны и может привести к необратимым последствиям в их психоэмоциональном и нравственном развитии. Отдельные из радикально настроенных учащихся и студентов пытаются пропагандировать свои политические взгляды среди сверстников. Небезызвестно, что в условиях проведения важных политических кампаний (референдумы, выборы) и с приближением избирательной кампании по выборам Президента Республики Беларусь представители радикально настроенных политических группировок и их западные партнеры предпринимают усилия по расширению своего влияния на учащуюся молодежь.
В целях нейтрализации попыток вовлечения учащихся и студентов в противоправную деятельность политического толка, предотвращения возможности для деструктивных сил спровоцировать протестные формы поведения молодежи руководителям органов управления образованием и учреждений образования необходимо постоянно изучать состояние и оказывать всяческое позитивное воздействие на формирование политических взглядов и мировоззрения учащихся и студентов, осуществлять постоянный контроль за реализацией их прав и законных интересов. Необходимо внести коррективы в сложившуюся в учреждениях образования практику идеологической и воспитательной работы, усилив ее превентивно-предупредительную направленность.
Приоритетным направлением идеологической и воспитательной работы, проводимой в учреждениях образования, должно быть формирование у учащейся молодежи социального оптимизма и гражданской зрелости, умения взвешено и объективно давать оценку событиям, происходящим в стране, обществе, ближнем и дальнем зарубежье, позволяющим молодому человеку ощущать себя социально, нравственно, политически и юридически защищенным, определяющим сознательное и активное выполнение им гражданских обязанностей и долга перед государством, обществом, народом, соблюдение и уважение законов своей страны.
Министерство образования обращает особое внимание руководителей органов управления образованием, учреждений образования, педагогических коллективов, на проведение постоянной работы по внедрению в учебно-воспитательный процесс учебных программ и курсов, направленных на формирование среди учащихся и студентов законопослушного поведения, умения противостоять деструктивному влиянию.
В рамках правового просвещения учащихся и студентов и изучения курсов «Основы права», спецкурсов «Права человека», «Права ребенка», «Международное гуманитарное право» следует уделять особое внимание вопросам формирования политической культуры учащихся и студентов, развитию общественно значимых стереотипов гражданского поведения, социальной ответственности, законопослушания, духовности и порядочности. Необходимо более широко практиковать проведение дней и недель правовых знаний, бесед, викторин, вечеров вопросов и ответов, круглых столов, информационных кураторских (классных) часов по правовой и общественно-политической тематике. Следует привлекать самих учащихся и студентов в подготовку и проведение таких мероприятий, создавать условия для их полезной занятости и проявления инициативы.
В этой связи крайне важно пересмотреть режим работы и задействовать все возможности кружковых и клубных форм, любительских объединений, имеющейся базы для занятий различными видами творческой, культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной деятельности и включения в неё как можно большего количества учащихся и студентов.
В библиотеках, общежитиях учебных заведений организовать постоянные выставки литературы, информационные стенды по пропаганде правовых знаний, достижений в социально-экономическом развитии страны. Руководству учебных заведений необходимо обеспечить надлежащий контроль за содержанием наглядной агитации, стенной печати, студенческих и вузовских газет, за пользованием сетью ?#152;нтернет.
Необходимо расширить практику создания в учреждениях образования советов и комиссий по предупреждению противоправного и аддиктивного поведения учащихся и студентов, организовать учёт и индивидуальную работу с учащимися и студентами, склонными к совершению противоправных поступков. Профилактическую работу с «трудными» подростками проводить в тесном контакте с комиссиями по делам несовершеннолетних местных исполнительных и распорядительных органов внутренних дел. Уделить особое внимание разъяснительной работе среди родителей несовершеннолетних учащихся об их ответственности за противоправное поведение детей, а также ответственности взрослых за вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность.
Следует активнее привлекать молодёжь к участию в правоохранительном движении. В средних специальных и высших учебных заведениях страны необходимо завершить создание дружин (МДД), студенческих служб безопасности, продуктивнее решать вопросы охраны правопорядка в молодёжных общежитиях и во время проведения культурно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Необходимо дальнейшее совершенствование работы с молодёжными лидерами, содействие повышению их авторитета и ответственности за порученный участок работы. Постоянного внимания требует принятие необходимых мер по исключению и недопущению деятельности в учреждениях образования незарегистрированных общественных организаций.
Особое место в воспитании учащихся и студентов отводится учителям и преподавателям, кураторам и классным руководителям учебных групп (классов), повышению их ответственности за состояние морально-психологического климата и индивидуально-профилактической работы в учебной группе (классе). Необходимо сделать всё возможное, чтобы в студенческих аудиториях не было места для антигосударственной риторики и критиканства. Кураторам и классным руководителям учебных групп (классов) необходимо усилить индивидуальную работу среди учащихся и студентов, всячески противодействовать влиянию деструктивных сил по вовлечению учащихся и студентов в противоправную деятельность политического толка.
Обращаем внимание, что руководство органов управления образованием и учреждений образования несут персональную ответственность за факты участия учащихся и студентов в несанкционированных мероприятиях, противоправных действиях. По всем имевшим место случаям участия учащихся и студентов в несанкционированных мероприятиях, проводимых оппозиционными организациями, проводить служебные расследования, обеспечить их принципиальную оценку, принимать меры воспитательного воздействия, вплоть до отчисления в установленном порядке из числа учащихся и студентов лиц, участвующих в несанкционированных мероприятиях, совершающих противоправные действия в общественных местах.

Министр А.М. Радьков

12 Якжик 222 62 31
17.05.2005 О мерах по недопущению вовлечения учащихся и студентов в противоправную деятельность политического толка.

Апошнія навіны

Партнёрства

Сяброўства