viasna on patreon

Адказ Аршанскай пракуратуры па нагляду за выкананьнем законаў у папраўчых установах каментуе юрыст і праваабаронца Уладзімір Лабковіч

2007 2007-02-07T10:00:00+0200 1970-01-01T03:00:00+0300 be Праваабарончы цэнтр «ВЯСНА» Праваабарончы цэнтр «ВЯСНА»
Праваабарончы цэнтр «ВЯСНА»

ПЦ "Вясна" атрымаў адказ з Аршанскай пракуратуры за подпісам пракурора, саветніка юстыцыі Скурчыка І.М. на зварот аб незаконным утрыманьні ў калоніі Аляксандра Казуліна, накіраваны праваабаронцамі. Прыводзім тэкст адказу і ягоны каментар юрыста Уладзімера Лабковіча:

Ваше и других правозащитников обращение о незаконном содержании в ?#152;К-3 осужденного Козулина А.В., поступившее из прокуратуры Витебской об¬ласти, рассмотрено Оршанской прокуратурой по надзору за исполнением зако¬нов в ?#152;У Витебской области и по существу обращения разъясняю.

Козулин А.В. содержится в ?#152;К-3 на основании вступившего в закон¬ную силу приговора суда Московского района г. Минска от 13.07.2006 г.

Осужденный Козулин Александр Владиславович прибыл в исправитель¬ную колонию № 3 УД?#152;Н по Витебской области для отбывания наказания в ви¬де лишения свободы 21.09.2006 года. В ходе медицинского осмотра при поступлении в учреждение жалоб на здоровье от Козулина А.В. не поступало. Проведено психолого диагностическое обследование психологом ?#152;К - 3.

Разъяснены правила внутреннего распорядка ?#152;У и отдельные положение уголовно- исполнительного кодекса Республики Беларусь в части, касающейся отбывания наказания в виде лишения свободы, в исправительной колонии для лиц, впервые осужденных к лишению свободы в условиях общего режима.

27.09.2006 и 29.11.2006 осужденный Козулин А.В. принят на личном приеме Оршанским прокурором по надзору за исполнением законов в ?#152;У Ви¬тебской области Скурчиком ?#152;.М. Осужденному разъяснены положения уго¬ловно-исполнительного кодекса Республики Беларусь и Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, порядок пользования услугами адво¬ката.

Каких-либо жалоб и заявлений со стороны осужденного Козулина А.В., в том числе на условия содержания, в адрес прокуратуры и администрации ?#152;К - 3 не поступало.

Условия содержания осужденного соответствуют требованиям уголовно-исполнительного законодательства. 27.09.2006 проведены беседы с осужден¬ными, находящимися в карантине учреждения. Жалоб от осужденных, находя¬щихся в карантине, также не поступало.

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 404 УПК Республики Беларусь - протесты в порядке надзора вправе приносить Председатель Верховного Суда Республики Бела¬русь, Генеральный прокурор Республики Беларусь, их заместители - на приго¬воры, определения, постановления любого суда Республики Беларусь, за ис¬ключением постановлений Президиума Верховного Суда Республики Беларусь.

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 404 УПК Республики Беларусь - протесты в порядке надзора вправе приносить председатели областного, Минского город¬ского судов, прокуроры областей, города Минска, Белорусский транспортный прокурор в пределах своей компетенции - на приговоры, определения, поста¬новления районного (городского) суда и определения судебной коллегии по уголовным делам соответственно областного, Минского городского судов, рас¬сматривавших дело в кассационном порядке.

При несогласии с приговором суда осужденный Козулин А.В. и его ад¬вокаты имеют право на обращение с надзорной жалобой в соответствии со ст. 404 УПК Республики Беларусь, оплатив государственную пошлину.

Уладзімер Лабковіч: “Па сутнасьці адказ з Аршанскай пракуратуры ўтрымлівае інфармацыю пра ўмовы ўтрыманьня, выканьня фармальных працэдураў, якія прадугледжаны беларускім заканадаўствам. Ён таксама праводзіць юрыдычную адукацыю для нерадзівых праваабронцаў, тлумачыць, як і каму можна пісаць надзорную скаргу на прысуд.

Аднак асноўнае, на што не адказвае ліст, – гэта сітуацыя, зьвязаная з палітычнымі вязьнямі, якія не атрымліваюць неабходнай медыцынскай дапамогі падчас галадоўкі ці выхаду з яе. Мы добра памятаем, што адвакату Казуліна неаднаразова перашкаджалі і недазвалялі сустракацца са сваім падаброным, фактычна пакідаючы чалавкека без прававой ды ўвогуле чалавечай падтрымкі. Мы ведаем, што жонцы Аляксандра Казуліна забаранялася наведваць мужа ў самыя крытычныя моманты падчас ягонай галадоўкі.

У дачыненьні да палітычных вязьняў увогуле скалалася сітуацыя, што, калі яны трапляюць у месцы пазбаўленьня волі, вакол іх ствараецца поўная заслона, каб яны не маглі мець магчымасьці ніякіх кантактаў са зьнешнім сьветам. Так, палітвязень Дзьмітрый Дашкевіч неаднаразова пісьмова зьвяртаўся ў адміністрацыю калоніі з заклікам даць яму магчымасьць сустрэцца з адвакатам, а калі прыязджае адвакат Аляксандр Галіеў, то таму кажуць, што аказваецца сустрэцца нельга, бо Дзьмітрый не заяўляў адваката.

Вяртаючыся да вязьня Казуліна, варта адзначыць, што ён нават адмовіўся падпісваць, што азнаёмлены з правіламі унутранага распарадку, бо не можа браць на сабе абавязацельствы зьўляючыся незакона асуджаным.

А ўказаньні ў лісце пракурора, што ўмовы ўтрыманьня цалкам супадаюць з патрабаваньнямі заканадаўства, увогуле гучаць падазрона пасьля выпадку, калі ў суседняй Аршанскай калоніі, якая дарэчы знаходзіцца ў юрысдыкцыі таго ж пракурора, некалькі дзён фактычна паміраў іншы палітычны вязень Марыніч, які толькі цудам застаўся жывы.

Таму трэба канстатаваць, што ўся нашая пенетэнцыярная сістэма ськіраваная на зьнішчэньне асобы, ператварэньне яго ў бязвольную істоту. І мы, праваабаронцы, адзначаем, што лічым сваім абавязкам аказваць дапамогу палітычным вязьням і зьвяртаць увагу беларускага і міжнароднага грамадзтва на пытаньне наяўнасьці палітвязьняў у Беларусі”.

Апошнія навіны

Партнёрства

Сяброўства